Vill du bli återförsäljare eller har du frågor om Rubiks, kontakta:

Niclas Ohlsson
niclas@alega.se
tel: 0511 - 10411

Rubiksmix
RubiksFixaLogo